صفحه اصلی / اعضاء شرکت تعاونی

اعضاء شرکت تعاونی

اعضاء شرکت تعاونی

1- آقای محمود نوروزی فرزند غلامحسین

2- آقای عبداله غدیری‌تابش فرزند غلامحسین

3- آقای مهدی شریفی فرزند محمودعلی

4- آقای رامین نوروزی فرزند محمود

5- آقای محمدنقی غدیری‌تابش فرزند غلامحسین

6- آقای ولی‌اله لیلازی فرزند علی

7- آقای محمود انصاری فرزند احمد

8- آقای علی حسین‌زاده فرزند غلامحسین

9- آقای علی چراغی فرزند محمود

ایمیل   ghadiri1@ymail.com

Call Now Button