صفحه اصلی / آگهی نیاز به زمین 50 هکتار صنعتی

آگهی نیاز به زمین 50 هکتار صنعتی

با سلام . این صنف به منظور ساماندهی اعضاء خود در تهران و انتقال آنها به شهرک صنفی نیاز به حداقل 50 هکتار زمین صنعتی در نزدیکی تهران را دارد از کلیه کسانی که این مقدار زمین دارند دعوت بعمل می آید تا جهت همکاری به دفتر انجمن صنفی مراجعه نمایند .

آدرس : تهران خیابان خاوران مقابل شهرداری منطقه 15 س پگاه واحد 16 تلفن 33825357 و 33827733

Call Now Button